Det finns förbättringsområden inom alla verksamheter och den här verksamheten är inget undantag. Vi är många som kan bidra med att föra familjehemsvården framåt, med erfarenhet, profession och vilja att förbättra. Vi välkomnar både boende i familjehem, anhöriga, familjehem, socialtjänst, skola och andra professionella yrkesgrupper inom området.

Det behövs en gemensam plattform där alla som är berörda av en familjehemsplacering kan få komma till tals.

Det är viktigt att belysa det stora engagemang och arbete som görs varje dag året runt i samband med en placering.